Zaloguj 19.02.2018 | godz.08:59

5 etapów rozwodu

Twoja decyzja »
Przygotuj pozew »
Złóż pozew do Sądu »
Rozprawa »
Wyrok »

1. TWOJA DECYZJA

Decyzja o zakończeniu małżeństwa nigdy nie należy do łatwych, nie działaj pochopnie, rozważ wszystkie za i przeciw, napisz je na kartce, dobrze przemyśl. Emocje często są złym doradcą, pamiętaj przyrzekałeś na dobre i na złe. Nie jesteś sam, możesz skorzystać z pomocy psychologa albo coacha.

Jeśli wykorzystałeś bezskutecznie wszystkie możliwości i nie widzisz żadnych szans na uratowanie małżeństwa, podejmując decyzję o rozwodzie dobrze się przygotuj.

Zastanów czy chcesz rozwodu z orzekaniem o winie, czy też nie. Ma to wpływ na długość postępowania rozwodowego i jego zakres. Pamiętaj też, że aby wykazać winę współmałżonka potrzebujesz dowodów.

Jeśli nie wiesz, jak zebrać dowody lub wykazać winę współmałżonka skorzystaj z videoporadnika

Zamknij »

2. PRZYGOTUJ POZEW

Pozew o rozwód jest pismem procesowym, tzn. że musi składać się z elementów ściśle wskazanych w przepisach prawa.

Każdy pozew o rozwód musi zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;
  • imię, nazwisko i adres stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • oznaczenie rodzaju pisma – może być to „pozew” czy „pozew o rozwód”;
  • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności. Ten punkt dotyczy szeregu wniosków, które chcemy złożyć 
  • w postępowaniu, a więc żądanie rozwodu, żądanie zasądzenia alimentów czy orzeczenia o korzystaniu ze wspólnego mieszkania. Składając konkretne żądanie powinniście Państwo je uzasadnić i poprzeć dowodami. Uzasadnienie stanu faktycznego i dowody opisuje się w uzasadnieniu pozwu.
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Pamiętajcie Państwo że podpis musi być własnoręczny. Nie możemy go zastąpić np. wydrukiem komputerowym;
  • wymienienie załączników - czyli dokumentów, które składamy razem z pozwem.

Składając pozew o rozwód, pamiętajmy aby dołączyć do niego dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu (jest to opłata stała i wynosi 600 zł) oraz odpis pozwu wraz z załącznikami dla strony przeciwnej.

Napisanie pozwu o rozwód może wydawać się proste, jeśli jednak nie czujesz się na siłach, idź do profesjonalisty, unikniesz błędów i nerwów. Możesz też skorzystać z naszego wideo "Jak napisać pozew rozwodowy"

Chcesz zobaczyć jak wygląda pozew rozwodowy kliknij tutaj.

Zamknij »

3. ZŁÓŻ POZEW DO SĄDU

Pozew o rozwód składa się zawsze do sądu okręgowego, nigdy zaś do sadu rejonowego.

Zgodnie z art. 41 KPC powinien być to sąd, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Gdyby żaden z partnerów nie zamieszkiwał w „ostatnim wspólnym lokum”, o właściwości sądu decydować będzie miejsce zamieszkania Pozwanego, gdyby zaś nie udało się ustalić tego miejsca decydujące będzie miejsce zamieszkania Powoda.

Właściwość miejscowa w sprawach ze stosunku małżeństwa ma charakter właściwości wyłącznej. Małżonkowie swoją wolą, nie mogą wyznaczyć innego sądu uprawnionego do rozpoznawania ich spraw.

Znaczna część Klientów naszej kancelarii mówiąc o miejscu zamieszkania ma na myśli adres zameldowania. Nic bardziej mylnego. Zameldowanie w danej miejscowości (czynność administracyjna) nie ma znaczenia z punktu widzenia właściwości sądu. Przesądza o niej jedynie faktyczny pobyt w danej miejscowości.

Nie wiesz, do jakiego sądu złożyć pozew? Skorzystaj z naszego wideo lub e-porady.

Zamknij »

4. ROZPRAWA

Rozprawa odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Ta informacja nieco uspokaja małżonków, którzy w większym lub mniejszym stopniu „przeżywają” konieczność roztrząsania przed sądem informacji ze swojego życia rodzinnego, prywatnego.

„Wyłącznie jawności” tego postępowania oznacza, iż podczas posiedzenia sądowego obecni na sali rozpraw poza stronami mogą być tylko: interwenienci uboczni, przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz osoby zaufania publicznego po dwie z każdej strony. Nie ma na nią wstępu publiczność
(w przeciwieństwie do większości spraw cywilnych).

Na rozprawę rozwodową muszą stawić się oboje małżonkowie, muszą być przesłuchani w charakterze strony. Dowód z przesłuchania stron jest w tym postępowaniu obowiązkowy.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach np. stałego pobytu jednej ze stron poza granicami kraju sąd może, ograniczyć się do przesłuchania tylko jednej strony. Sąd może postąpić tak samo, gdy strona nie stawia się na wezwania sądu bądź odmawia złożenia zeznań.

Na Sali rozpraw Powód (samodzielnie bądź wraz ze swoim pełnomocnikiem) siada po prawej sądu, zaś Pozwany (samodzielnie bądź wraz z pełnomocnikiem) po lewej stronie Sądu.

Rozprawa rozpoczyna się od jej wywołania przez protokolanta. Następnie sąd sprawdza obecność- ustala czy stawiły się strony i wezwani na sprawę świadkowie.

Świadkowie opuszczają salę rozpraw, po czym najpierw Powód a potem Pozwany przedstawiają ustnie swoje stanowisko, zgłaszają żądania, wnioski, twierdzenia i dowody na ich poparcie.

Kolejnym etapem rozprawy jest przeprowadzenie postępowania dowodowego,
w ramach którego m.in. przesłuchuje się świadków.

Po przeprowadzeniu wszystkich dowodów, sąd udziela głosu stronom i zamka rozprawę.

Ostatnim elementem rozprawy jest wydanie wyroku.

Tylko gdy strony porozumiały się we wszystkich elementach rozwodu i żądają rozwodu bez orzekania o winie sąd może przeprowadzić całe postępowanie na jednej rozprawie. W każdym innym przypadku ilość czynności, które sąd musi wykonać jest na tyle czasochłonna, że rozkłada się to na kilka rozpraw.

Przed wejściem na salę sądową uprzedzam swoich Klientów, o istnieniu tzw. protokołu elektronicznego czyli utrwalenia przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk lub dźwięk i obraz, co wiąże się z obecnością na sali mikrofonów, czy telebimu. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone do polskiego prawa w lipcu 2012 roku. Obecnie protokół pisemny również został zachowany
i można powiedzieć, że rozprawa jest „zapisywana” na dwa sposoby.

Chcesz, by reprezentował Cię profesjonalny pełnomocnik kliknij tutaj

Zamknij »

5. WYROK

Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok. W sprawach zawiłych sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku, ale tylko jeden raz na czas do dwóch tygodni

Ogłoszenie wyroku następuje na posiedzeniu jawnym, bez względu na fakt, iż cała rozprawa toczy się przy drzwiach zamkniętych. Często klienci pytają, czy muszą być obecni przy ogłoszeniu wyroku? Czy gdy się nie stawią, to nie zaszkodzi sprawie? Nieobecność stron nie ma żadnego znaczenia dla ogłoszenia wyroku. Nikt nie musi się stawić, jednak jeśli chcesz jak najszybciej poznać rezultat polecam pójść na ogłoszenie.

W trakcie ogłoszenia wyroku sąd wskazuje również zasadnicze powody, przyczyny swojej decyzji. Chcąc uzyskać kompleksowe uzasadnienie należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku na piśmie. Termin na złożenie takiego wniosku wynosi tydzień i jest liczony od dnia ogłoszenia sentencji wyroku. Złożenie przez stronę wniosku o uzasadnienie po tym terminie skutkuje tym, że sąd go nie sporządzi.

Analizując treść wyroku, powinniście Państwo zwrócić szczególną uwagę czy wyrok zawiera wszystkie wymagane przez prawo elementy.

Chcesz zobaczyć jak wygląda przykładowy wyrok - kliknij tutaj

Zamknij »Myślę o rozwodzie...

Chcesz się rozwieść? Nie wiesz od czego zacząć? Ten film jest dla Ciebie!


Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Zadaj je naszemu prawnikowi

Zamów e-poradę
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »