Zaloguj 19.02.2018 | godz.09:02

Jak walczyć o wysokie alimenty?

Obowiązek przekazywania alimentów czyli środków utrzymania i wychowania wynika ze stosunku małżeństwa lub pokrewieństwa.

W postępowaniu rozwodowym, w sytuacji gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, sąd ma obowiązek orzec o wysokości alimentów na rzecz małoletnich dzieci stron w wyroku kończącym sprawę.

Przygotowując się na proces Nasi Klienci niejednokrotnie obawiają się o wysokość alimentów, które planują uzyskać, bądź do płacenia których będą obowiązani.

Często zadają nam – swoim pełnomocnikom konkretne pytania: „W jakiej wysokości sąd zasądzi alimenty na moje dzieci? Ile będę musiał/musiała płacić? 

Próbując udzielić odpowiedzi na powyższe pytania, będę musiała Państwa rozczarować, bowiem nie da się przewidzieć konkretnej, z góry ustalonej wysokości świadczeń. Nie istnieją też żadne przedziały, na podstawie których można prognozować wyrok. Wysokość alimentów nie jest jednak wyłączną kwestią uznania sędziego, lecz podlega pewnym zasadom.

Wysokość alimentów zależy od dwóch czynników, a mianowicie: usprawiedliwionych potrzeb osoby ubiegającej się o świadczenia (dziecka, drugiego małżonka) oraz od możliwości finansowych osoby zobowiązanej.

Warto zaznaczyć, że możliwości finansowe nie mogą być utożsamiane tylko i wyłącznie z wysokością uzyskiwanego dochodu. Oczywiście wysokość dochodu uzyskiwanego przez osobę obowiązaną ma istotne znaczenie dla postępowania, ale możliwości finansowe to coś więcej. Sąd ustala je na podstawie całokształtu okoliczności sprawy. Bierze pod uwagę, czy zobowiązany do świadczeń jest zdrowy, jakie ma wykształcenie, czy zna języki obce. Badanie tych okoliczności ma na celu ustalenie, czy zobowiązany w pełni wykorzystuje swoje możliwości w celu osiągnięcia jak najwyższych zarobków.

Radę, którą mogę Państwu przekazać (przy prowadzeniu postępowania o alimenty) to to abyście Państwo przedstawili sądowi kompleksowy (ale konkretny) i skrupulatnie zebrany materiał dowodowy.

Należy złożyć materiały na okoliczność wspomnianych już usprawiedliwianych potrzeb osoby, która ubiega się o alimenty oraz możliwości majątkowych osoby która ma przekazywać świadczenia.

Konieczne zatem będą dowodzące wysokości kosztów utrzymania: rachunki, paragony, faktury, opłaty za przedszkole, opłaty za szkołę, potwierdzenia przelewu za dokonane opłaty, wpłaty na poczcie, umowę najmu mieszkania itp. Jeżeli dziecko cierpi na jakieś schorzenia, bądź posiada dysfunkcje w postaci: wady zgryzu, płaskostopia – należy przedłożyć dokumenty na tę okoliczność.

W przypadku ubiegania się o świadczenia dla dziecka, trzeba zdawać sobie sprawę, iż dziecko ma prawo do zaspokajania nie tylko podstawowych potrzeb, ale posiada również prawo do ciągłego rozwoju i prawo do wypoczynku. Zatem zbierajmy dowody zapały za dodatkowe zajęcia języków obcych, plastykę, naukę jazdy na nartach czy konno. Mamy nadzieję, że kalkulatory alimentów udostępnione Państwu na stronie pomogą oszacować wysokość alimentów bo często zapominamy o drobnych wydatkach.

Przy ustalaniu wysokości świadczeń alimentacyjnych musicie Państwo sobie zdawać prawo, że obowiązek alimentacyjny to nie tylko pieniądze, ale też opieka nad dzieckiem, świadczenia w naturze. Co do zasady rodzic, z którym dziecko przebywa na stałe/ będzie przebywało na stale po rozwodzie powinien płacić nieco niże alimenty niż drugi rodzic.

Znaczenie ma też całokształt stanu majątkowego osoby, która ma płacić alimenty. Istotne jest czy posiada ona oszczędności, czy jest właścicielem nieruchomości czy wartościowych ruchomości.

Jeżeli wiemy o istnieniu ww. okoliczności przedłóżmy akty notarialne nabycia/sprzedaży nieruchomości, zaświadczenia z banku o posiadaniu przez męża/ żonę rachunkach bankowych i wysokości środków zgromadzonych na niniejszym koncie. Jeżeli nie mamy możliwości przedłożenia sądowi takich informacji, warto złożyć w sądzie wniosek o zobowiązanie naszego przeciwnika procesowego do udostępnienia tych danych.
Nawiązując do wcześniej omawianego dochodu, trzeba wiedzieć, ze w postępowaniu o alimenty, bardzo często są wykorzystywane zeznania podatkowe czy też zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia. Osoby bezrobotne winny przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Pracy o braku zatrudnieniu.


Warto na bieżąco kontrolować swoje finanse i wiedzieć, że roszczenia o świadczenia alimentacyjne ulegają tzw. przedawnieniu. Okres przedawnienia w tym przypadku to 3 lata. Oznacza to, ze możemy żądać alimentów na bieżące potrzeby, a jeżeli chodzi o potrzeby przeszłe to tylko za okres 3 lat wstecz.

W zależności od konfiguracji procesowej, alimenty mogą być dochodzone od rodziców na rzecz dzieci, czy też między małżonkami. O ile w zakresie alimentów dla małoletnich dzieci obowiązek ich utrzymywania przez rodziców, wynika wprost z przepisu ustawy, a sąd bada tylko wysokość potrzeb i możliwości, o tyle w przypadku alimentów między małżonkami po rozwodzie, trzeba wykazać dodatkowe przesłanki. Gdy małżonkowie rozwiedli się bez orzekania o winie, wówczas osoba ubiegająca się o świadczenia musi wykazać, iż znajduje się w tzw. niedostatku (nie może zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb). Gdy zaś postępowanie rozwodowe toczyło się z aspektem winy, wówczas małżonek niewinny ma prawo do alimentów, gdy uda mu się udowodnić, ze jego sytuacja materialna uległa jedynie pogorszeniu w stosunku do istniejącej w trakcie trwania małżeństwa.

Małżonek wyłącznie winny nie ma prawa ubiegać się o alimenty od ex- małżonka.
W trakcie trwania małżeństwa można występować z powództwem o zaspokajanie potrzeb rodziny.

Pomimo tych różnic, zasady rządzące postępowaniami alimentacyjnymi opierają się na tych samych zasadach. Radzę aby skoncentrować się na udowadnianiu przed sądem wysokości usprawiedliwionych potrzeb powoda i możliwości zarobkowych pozwanego.

Tagi: Alimenty

Marzena Baurska

W 2000 r. uzyskała dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę radców prawnych oraz listę kuratorów rejestrowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.


Inni użytkownicy przeglądali również


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »