Zaloguj 19.02.2018 | godz.09:10

Rozwód - jakie dokumenty będą potrzebne?

Postępowanie rozwodowe jest szczególnym rodzajem postępowania cywilnego. Należy do tzw. postępowań odrębnych. W przeciwieństwie do większości procesów cywilnych obligatoryjnym dowodem jest tu dowód z przesłuchania stron. Mimo tej odmienności, również i w tym przypadku ogromną część przeprowadzanego materiału dowodowego stanowią dokumenty.

W zależności od opracowanej strategii procesowej należy kompletować różne dokumenty. Ten element to początek przygotowań do procesu.

Dokumenty potrzebne w procesie rozwodowym to przede wszystkim akty stanu cywilnego, w tym akt małżeństwa i akt urodzenia dzieci – jeżeli małżonkowie posiadają wspólne potomstwo. Akty stanu cywilnego stawią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych, co oznacza, iż faktu zawarcia małżeństwa czy narodzin wspólnego dziecka nie można zastąpić innymi dowodami np. oświadczeniami małżonków czy oświadczeniami osób trzecich. Niezgodność aktów stanu cywilnego
z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym.

Z procesowego punktu widzenia, zasadniczo nie ma znaczenia czy w sądzie przedłożymy zupełny czy skrócony akt stanu cywilnego. W pewnych jednak sytuacjach wskazane byłoby złożenie w sądzie zupełnego aktu stanu cywilnego np. w przypadku wspólnego przysposobienia dziecka przez małżonków czy przysposobienia dziecka jednego z małżonków przez partnera. Wówczas informacje o zmianie nazwiska znajdą odzwierciedlenie w zupełnym akcie stanu cywilnego.

Akty stanu cywilnego otrzymamy we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego po złożeniu stosownego wniosku i dokonaniu opłaty skarbowej. Z uwagi na fakt, iż akt urodzenia rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca urodzenia, owy akt jest przechowywany przez wyżej wymieniony urząd. Akt małżeństwa uzyskamy
w urzędzie, przed kierownikiem którego związek małżeński był zawarty.

W sądzie akty stanu cywilnego muszą być złożone w oryginałach – ewentualnie mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego stronę składającą dokument czyli radcę prawnego lub adwokata.

Pozostałe dokumenty można podzielić na pewne grupy, w zależności od tego, jakiego faktu mają dowodzić. W procesach rozwodowych przywołujemy przede wszystkim dokumenty na okoliczność trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego oraz na okoliczność, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa.

W takim zakresie na pewno pomocne będą: dowody w postaci zeznań świadków ale również ich oświadczeń, dowody z nagrań, filmu, czy nawet wiadomości sms bądź e-mail. Co do tych dwóch ostatnich wywołują one sporo kontrowersji, nie mniej jednak są obecnie wykorzystywane w procesach na szeroką skalę.

Z uwagi na fakt, iż w postępowaniach rozwodowych orzeka się często o świadczeniach alimentacyjnych między małżonkami, a w przypadku posiadania przez małżonków wspólnych małoletnich dzieci również o świadczeniach na nich rzecz – znaczący zakres materiału dowodowego stanowią dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osiąganego przez każdego z małżonków, wysokość możliwości finansowych małżonków, wysokość usprawiedliwionych potrzeb dzieci małżonków czy samych małżonków.

Przygotowując się na roztrząsanie przez sąd tych zagadnień warto zgromadzić złożone przez siebie zeznania podatkowe za ubiegły rok podatkowy- ewentualnie zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości osiąganego z tego tytułu wynagrodzenia. Gdy jesteś osobą bezrobotną zdobądź zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające brak zatrudnienia.

Przy orzekaniu o alimentach należy wykazać wysokość usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do świadczeń, zatem pomocne okażą się wszelkie dowody obrazujące Twoje bądź Twego dziecka wydatki, a w szczególności; faktury, paragony, rachunki, opłaty za przedszkole czy opłaty związane ze szkołą.

Na pewno pomocne będą kalkulatory, które udostępniliśmy Państwu na stronie www.mojrozwod.pl

Wpływ na Twoją sytuację majątkową ma również kwestia posiadaniach przez Ciebie zobowiązań. Jeżeli takie posiadasz, przedstaw w sądzie umowę kredytową, potwierdzenia przelewu za ratę kredytową, ratę kredytu konsumenckiego, czy jakiekolwiek inne zobowiązanie, które posiadasz np. z tytułu pożyczki.

W zależności od Twojej sytuacji procesowej, musisz być przygotowany/przygotowana, że przedmiotem ustaleń sądu będzie wartość posiadanego przez Ciebie majątku, czy stan oszczędności. Strona ubiegająca się o alimenty może złożyć wniosek
o przedłożenie (bądź sama przedłożyć jeżeli znajduje się w posiadaniu takich dokumentów) aktów notarialnych nabycia/sprzedaży nieruchomości, zaświadczeń
z banków czy innych instytucji finansowych o istnieniu i wysokości oszczędności czy papierów wartościowych. Strona zobowiązana w postępowaniu musi być przygotowana na to, że sąd może ją zobowiązać do przedstawienia takich dokumentów.

Musicie Państwo wiedzieć, iż katalog dokumentów, które można przedłożyć w sądzie jest bardzo szeroki. Uczulam jedynie, aby były to takie dokumenty, które mają na celu udowodnienie faktów mających dla sprawy istotne znaczenie.

Właściwy i kompleksowy wybór dokumentów w pozwie o rozwód, czy w odpowiedzi na pozew jest bardzo ważny, szczególnie z tego względu w dniu 3 maja 2012 roku weszła w życie nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzająca do wszystkich postępowań(również rozwodowych) prekluzję dowodową. Prekluzja dowodowa powoduje, iż naruszenie terminu wyznaczonego przez sąd na złożenie odpowiedzi na pozew, może powoływać utratę prawa powoływania się na te dowody na późniejszym etapie postępowania.

Tagi: Dokumenty

Marzena Baurska

W 2000 r. uzyskała dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę radców prawnych oraz listę kuratorów rejestrowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.


Inni użytkownicy przeglądali również


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »