Zaloguj 19.02.2018 | godz.09:11

Każdemu wedle zasług

Trafiający do Naszej Kancelarii Klienci niejednokrotnie mają błędne wyobrażenia o podziale majątku po rozwodzie. Według powszechnej opinii jest on rozdzielany po prostu po połowie. Nic bardziej mylnego! Całkiem często bowiem okazuje się, że Sąd dokonując pewnych rozliczeń między małżonkami, dzieli majątek „nierówno”, według ustalonych proporcji. W jaki sposób zatem Sąd dokonuje podziału majątku po rozwodzie, jakie zasady rządzą tym postępowaniem?

Ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej

Jeśli para nie wprowadziła rozdzielności majątkowej na podstawie tzw. intercyzy, wraz z zawarciem związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że zgromadzony od dnia ślubu majątek jest ich wspólnym dorobkiem.

W skład majątku wspólnego wchodzą przede wszystkim: uzyskiwane przez każdego

z małżonków wynagrodzenia za pracę, zyski z prowadzonej działalności gospodarczej, przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa, dochody uzyskane
z majątku wspólnego oraz z majątków osobistych obojga małżonków, a także środki, które zostały zgromadzone na rachunkach pracowniczych i na rachunkach otwartego funduszu emerytalnego.

Oprócz majątku wspólnego każdy z małżonków dysponuje swoim majątkiem osobistym.

W czasie trwania wspólności małżonkowie dysponują również własnymi majątkami odrębnymi, do których „towarzysz życia’ nie ma żadnych praw.. Należą do nich w szczególności: dobra pozyskane przed ślubem, udziały w spółkach cywilnych, rzeczy uzyskane w spadku i na podstawie darowizny, prawa twórcy wynalazku, prawa niezbywalne (np. prawa autorskie, prawo do renty), przedmioty służące do zaspokajania potrzeb osobistych (biżuteria, ubrania), nagrody za osobiste osiągnięcia czy wynagrodzenia niewypłacone przez pracodawcę. Majątek osobisty to także dobra uzyskane co prawda w czasie trwania małżeństwa, ale dzięki środkom pochodzącym z majątku osobistego np. mieszkanie nabyte przez małżonka za pieniądze odziedziczone po rodzicach. 

I nie podzielimy, aż do rozwodu…

Wspólność majątkowa jest nierozerwalnie związana z instytucją małżeństwa, toteż co do zasady przestaje istnieć dopiero wraz z jego ustaniem. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego byli małżonkowie stają się współwłaścicielami zgromadzonego majątku w częściach ułamkowych. Domniemywa się, że udziały małżonków są równe. Jednak każdy z nich może skutecznie obalić to domniemanie!

Każdemu wedle zasług

Możliwość modyfikacji wysokości udziałów w majątku wspólnym daje przepis art. 43 § 2 KRO, który stanowi, że z ważnych powodów można zażądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku. Sąd jest zobowiązany uwzględnić również pracę włożoną w wychowywanie dzieci i pracę w gospodarstwie domowym. Przykładowo, jeżeli kobieta nie pracowała lub uzyskiwała niższy dochód w stosunku do męża, ale jednocześnie wychowywała dzieci, sąd prawdopodobnie
zdecyduje, że jej udział w majątku wspólnym jest taki sam jak męża, traktując prowadzneie domu jako pracę zarobkową. Na wniosek jednej ze stron sąd rozlicza również nakłady i wydatki z majątku wspólnego na majątki osobiste i odwrotnie - z majątków osobistych małżonków na ich majątek dorobkowy.

Zasadnicze znaczenie ma znajomość swoich praw i możliwych rozwiązań jak i zgromadzenie odpowiedniego materiału dowodowego. Postępowanie o podział majątku bywa czasami bardziej długotrwałe, uciążliwe a nawet bardziej kosztowne niż samo postępowanie rozwodowe. Walka o pieniądze często wyzwala w ludziach zaskakujące zachowania. Polecamy naszym Klientom w takich sytuacjach skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika.

Autor mec. Joanna Senkowska, www.bsskancelaria.pl

Tagi: Podział majątku

Inni użytkownicy przeglądali również


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »