Zaloguj 19.02.2018 | godz.09:08

Rozwód czy separacja?

Przed podjęciem decyzji należy zadać sobie kilka pytań: jak widzę swoją przyszłość? Czy chcę ją dzielić z obecnym partnerem? Jak zmieni się może życie po rozstaniu? Czy jestem w stanie utrzymać się bez wsparcia drugiej osoby? Jeżeli nie chcemy kontynuować dotychczasowego życia i nie widzimy już żadnych szans na powrót do swojego małżonka należy się rozwieść.

Tymczasem separacja daje możliwość rozstania się na czas, który pozwala ocenić związek i jego ewentualną przyszłość. Niekiedy uzdrawiające dla małżeństwa jest samo ochłonięcie z negatywnych emocji i spojrzenie z innej, dalszej perspektywy. Jest to więc czasami szansa na uratowanie małżeństwa. Istnieje również wiele przypadków, gdy rozłąka pogłębia stare konflikty i oddala od siebie małżonków jeszcze bardziej. Wówczas jest ona etapem poprzedzającym rozwód. Decyzję należy podjąć w zgodzie ze swoim sumieniem, biorąc pod uwagę własne szczęście i najlepsze rozwiązanie dla wspólnych dzieci.

Sąd może orzec separację tylko wtedy, gdy między małżonkami nastąpił całkowity rozpad pożycia małżeńskiego. Przejawia się on w zaniku trzech więzi łączących małżonków:  więzi duchowej, więzi fizycznej oraz gospodarczejWięź duchowa to oczywiście uczucia, na których powinno opierać się małżeństwo, nie istnieje ona gdy między dwojgiem ludzi brakuje miłości. Więź fizyczna to po prostu współżycie seksualne, a gospodarcza oznacza prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, tj.: wspólne zamieszkiwanie, posiadanie wspólnego współdecydowanie o wydatkach. Przyczyny rozkładu pożycia mogą być różne- alkoholizm, zdrada, przemoc domowa, lenistwo. Sąd bada je zanim orzeknie o separacji, jednak najistotniejsze w świetle prawa jest zerwanie powyższych trzech więzi małżeńskich.

Orzeczenie rozwodu jest możliwe gdy rozkład pożycia małżeńskiego oprócz cechy zupełności charakteryzuje się także trwałością tzn., że więzi małżeńskie nie istnieją między zainteresowanymi przez dłuższy okres. W praktyce przyjmuje się, że taki stan powinien trwać przynajmniej 6 miesięcy. W Polsce rozwód nie jest uzależniony od wcześniejszego orzeczenia przez sąd separacji.

Jakie skutki wywołuje rozwód, a jakie separacja?

Rozwód:

 • małżeństwo przestaje istnieć,
 • ustaje wspólność majątkowa małżonków,
 • rozwiedzeni małżonkowie mogą zawrzeć drugie małżeństwo,
 • istnieje nadal możliwość dochodzenia w ściśle określonych wypadkach alimentów od
 • byłego małżonka,
 • nadal istnieje obowiązek wspólnego utrzymywania dzieci, ale
  • powstaje konieczność rozstrzygnięcia kwestii opieki nad wspólnymi dziećmi i wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • powstaje możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska w ciągu 3 miesięcy od orzeczenia rozwodu,
  • rozwiedzeni małżonkowie nie dziedziczą po sobie, chyba że co innego wynika z treści testamentu,

Separacja:

 • małżeństwo nadal trwa, więc nie można zawrzeć nowego związku małżeńskiego, 
 • nadal istnieje obowiązek wzajemnej pomocy między małżonkami (także finansowej)trwa on przez cały okres separacji (przez cały ten czas istnieje między małżonkami obowiązek alimentacyjny),
 • powstaje rozdzielność majątkowa między małżonkami,
 • nadal istnieje obowiązek wspólnego utrzymywania dzieci, ale:
  • powstaje konieczność rozstrzygnięcia kwestii opieki nad wspólnymi dziećmi oraz wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • istnieje możliwość podziału majątku wspólnego małżonków- określenie sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania jest elementem obligatoryjnym orzeczenia o separacji.

Należy pamiętać o tym, że rozwód i separacja orzeczone przez sąd nie mają wpływu na ważność i istnienie małżeństwa kościelnego. Ta zasada działa w obie strony. Unieważnienie przez władze kościelne małżeństwa zawartego przed kapłanem nie jest przesłanką orzeczenia rozwodu i separacji prawnej. W świetle prawa kanonicznego w ogóle nie istnieje możliwość orzeczenia tzw. rozwodu kościelnego. W ściśle określonych przypadkach Kościół może jedynie stwierdzić nieważność zawartego związku małżeńskiego.

Autor: Mec. Joanna Senkowska

www.bsskancelaria.pl, j.senkowska@bsskancelaria.pl

Tagi: Rozwód Separacja

Marzena Baurska

W 2000 r. uzyskała dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę radców prawnych oraz listę kuratorów rejestrowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.


Inni użytkownicy przeglądali również


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »