Zaloguj 19.02.2018 | godz.09:04
HIT Najczęściej czytane Nowość

Mieszkanie kupione za pieniądze od rodziców

Witam, prawdopodobnie w najbliższym czasie mąż wniesie sprawę o rozwód bez orzekania o winie. Jaki będzie podział majątku a konkretnie mieszkania, które kupiliśmy rok temu jako współwłasność małżeńską? Dodam, iż wcześniej mieszkaliśmy w mieszkaniu jego rodziców, które wykupiliśmy za własne pieniądze (dokładnie rzecz biorąc, daliśmy jego rodzicom pieniądze na wykupienie, ponieważ tylko oni – jako wynajmujący – mogli je wykupić od miasta w…Rozwód Materiał dowodowy

Jak zebrać dowody i wygrać w sądzie?

Pamiętaj, że w sądzie wygrywa ten kto ma mocniejsze dowody. Każde Twoje twierdzenie spotka się z odpowiedzią drugiej strony, dlatego nie możesz poprzestać tylko na słowach. Gdy w grę wchodzi duży majątek rozwód przypomina grę w szachy – każdy ruch musi być pewny i przemyślany. Złożenie w sądzie pozwu o rozwód powoduje konieczność zgromadzenia odpowiedniego…

Każdemu wedle zasług

Trafiający do Naszej Kancelarii Klienci niejednokrotnie mają błędne wyobrażenia o podziale majątku po rozwodzie. Według powszechnej opinii jest on rozdzielany po prostu po połowie. Nic bardziej mylnego! Całkiem często bowiem okazuje się, że Sąd dokonując pewnych rozliczeń między małżonkami, dzieli majątek „nierówno”, według ustalonych proporcji. W jaki sposób zatem…

Związki partnerskie

„Rozwód" partnerów, czyli jak podzielić się majątkiem po rozstaniu. Sprawdź, jakie prawa Ci przysługują! Młody mężczyzna musi wyprowadzić się z mieszkania partnera, które sam wyremontował. W rozmowie z prawnikiem analizuje, jak odzyskać środki finansowe, które zainwestował w lokal i jego wyposażenie.


Ustawa spółdzielnie mieszkaniowe

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (wyciąg z dnia 4 kwietnia 2013 roku) Art. 13.1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia…

Jak poradzić sobie z długami po rozwodzie

Rozwiodłeś się? zostały ci długi zaciągnięte wspólnie? nie wiesz co robić? Ten film jest właśnie dla Ciebie!


Rozwód

Emerytury ustawa

 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (wyciąg z dnia 4 kwietnia 2013 roku) Rozdział 12Podział środków w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa Art. 126. Jeżeli małżeństwo członka otwartego funduszu uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na rachunku członka funduszu, przypadające…

Nie zawsze po połowie

Rozwiodłeś się? Czeka Cię dział majątku? Sąd nie musi podzielić majątku na pół! Sprawdź


Alimenty

Jak wygląda podział majątku i obowiązki alimentacyjne w przypadku orzeczenia rozwodu z chorą psychicznie małżonką?

Rozwód a choroba psychiczna małżonka. Podział majątku, obowiązki alimentacyjneW złożeniu ustawodawcy małżeństwo jest instytucją trwałą i doniosłą, dla tego nie o jego ustaniu zadecydować może wyłącznie sąd. Sąd rozwiąże małżeństwo przez rozwód, w razie wystąpienia ku temu przesłanek i w braku przesłanek negatywnych. Wraz z uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego ustaje…

Czy orzeczenie o pierwszej grupie inwalidzkiej (niezdolność do samodzielnej egzystencji) wpływa w jakiś sposób na podział majątku pomiędzy małżonków?

Niejako konsekwencją normatywnej konstrukcji ustawowego ustroju majątkowego jest sposób podziału majątku objętego wspólnością. W przepisie art. 43 § 1 k.r.o. ustawodawca wyraził zasadę równych udziałów w szerokim ujęciu. Zasada ta dotyczy nie tylko sytuacji w chwili zniesienia wspólności, ale wskazuje, że małżonkowie w czasie trwania wspólności tworzą majątek wspólny, do którego mają równe uprawnienia, mające w czasie trwania…


Czy niedoszli małżonkowie mogą od siebie nawzajem egzekwować zwroty kosztów poniesionych podczas narzeczeństwa?

Do stosunków między osobami pozostającymi ze sobą w konkubinacie nawet pomocniczo nie mają zastosowania przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nigdy zatem nie dochodzi między tymi osobami do ustanowienia wspólności majątkowej. Konkubenci pozostają współwłaścicielami rzeczy, które nabyli za wspólnie zgromadzone środki. Mają tutaj zatem zastosowanie przepisy zawarte w Dziale IV kodeksu cywilnego. To w jakiej części pozostają współwłaścicielami…


Jak wygląda podział majątku pomiędzy małżonkami w przypadku posiadania kredytu, hipotek, kupna samochodu na pół?

Zgodnie z art. 43 § 1 k.r. o. oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Wskazany artykuł tworzy zasadę równych udziałów. Małżonkowie w czasie trwania małżeństwa tworzą majątek wspólny, do którego mają równe prawa o charakterze nierozdzielnym (niesamodzielnym). W czasie istnienia majątku wspólnego udział każdego z małżonków w majątku wspólnym jest bezułamkowy (jest to zatem wspólność bezudziałowa).…


Czy dzieci wraz z mamą mogą po rozwodzie rodziców mieszkać w domu zapisanym na ojca jeszcze przed zawarciem małżeństwa?

W związku ze skalą następstw jakie wiążą się z ustaniem małżeństwa, ustawodawca wprowadził do kodeksu przepisy określające kwestie, jakie sąd obligatoryjnie powinien rozstrzygnąć w wyroku rozwodowym. Zgodnie z art. 58 § we wskazanym wyroku sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów…


W jakich sytuacjach jest dostępna wsteczna rozdzielność majątkowa?

Ustrój wspólności majątkowej jest ustrojem preferowanym przez Ustawodawcę. Taki stan rzeczy sprzyja pewności obrotu prawnego i chroni osoby trzecie. Z tego powodu zniesienie ustawowego ustroju majątkowego możliwe jest w sytuacjach wyjątkowych. Zgodnie z art. 52 k.r.o. ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać każdy z małżonków, jeśli przyświecają mu ważne powody. Ważnymi powodami w rozumieniu ustawy są wyłącznie powody majątkowe. Chodzi o taki okoliczności,…


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »