Ten dokument to gotowy, przygotowany przez profesjonalistów wzór porozumienia. Został sporządzony dla byłych małżonków z małoletnimi dziećmi, którzy chcą pisemnie ustalić kluczowe kwestie związane z opieką nad wspólnymi dziećmi.