Ten dokument to gotowy, przygotowany przez profesjonalistów wzór pozwu. Został sporządzony dla osób, które chcą obniżyć kwotę alimentów, które płacą na rzecz dziecka, byłego współmałżonka bądź innego krewnego.