Ten dokument to gotowy, przygotowany przez profesjonalistów wzór pozwu o alimenty. Został sporządzony dla osób, które uzyskały rozwód z wyłącznej winy swojego małżonka i chcą dochodzić alimentów na swoją rzecz. Niniejsze pismo zawiera wniosek o zabezpieczenie, dzięki któremu możliwe będzie uzyskanie świadczeń pieniężnych już w trakcie toczącego się postępowania.